<$BlogRSDUrl$>


Loser's Guide Loser's Guide

 Loser's Guide to Life

Thursday, May 18, 2006

Instructions 

Instrukcja Obsługi

Próbuję uruchomić państwo.
Czytam uważnie instrukcję obsługi.
Obracam naród w lewo.
Obracam naród w prawo.
Ale państwo nie działa.
Naród jest martwy.
Dobieram rewolucje. Powstania. Klucze.
Ustawiam zasadzki dokładnie według opisu
ale państwo nie działa.
Naród jest martwy.
Pobojowiska zarastają trawą.
Rdzewieją teorie.
Zapalają się czerwone światła.
Włączam naród.
Wyłączam naród.
Przyciskam do piersi zbrodnię.
Rozdaję dzieciom
czekoladowe żołnierzyki.
Rakiety z marcepanu.
Ale naród jest martwy.
Wreszcie zgłaszam reklamację.
Sojusznicy sanitariusze
Turkusowe Anioły
wymieniają części zamienne.
Ale naród jest martwy.
Ktoś odsprzedaje język
przygodnym kupcom.
Ktoś inny pada
rażony piorunem
ponieważ działa tylko śmierć
program dziewięćdziesiąty dziewiąty.

Z zajezdni cmentarnej
wyjeżdża tramwaj
z ofiarami rozruchu.
Kontrolerzy jak zawsze
sprawdzają bilety.

—Ewa Lipska, Ludzie dla początkującyh (Mankind for Beginners).

(Instructions. I'm trying to make the state work. I read the instructions carefully. I turn the nation left. I turn the nation right. But the state won't work. The nation is dead. I try revolutions. Uprisings. Keys. I install ambushes exactly as described. But the state won't work. The nation is dead. Grass grows over the battlefields. Theories rust. Red lights go on. I plug the nation in. I unplug the nation. I take the crime to my heart, I hand out chocolate soldiers to the children. Marzipan rockets. But the nation is dead. Finally I make a proclamation. Allied health workers, Turquoise Angels exchange detached pieces. But the nation is dead. Someone sells the language to second-hand dealers. Someone else falls, struck by lightning because only death is working programme ninety-nine. A tram leaves the cemetery terminal with the movement's victims. As usual, ticket-takers check people's tickets.)0 Comments:

Post a Comment


Watching TV is a good way to tear yourself away from the computer.